ZED Lingo

Iminyaspa

Delicious or plenty of meat.


February 18, 2023

Ukulambwaza

Having nothing to do


February 8, 2023

ama fyontonto

something tasty


January 19, 2023

AKUCHUKA

Aumfwa bwino/ feeling better

Bottom
January 14, 2023

AKUCHUKA

Aumfwa bwino/ feeling better


January 14, 2023

Ba Mutelela

She is fucked


December 21, 2022

Ba Mutelela

She is fucked


December 21, 2022

Ukupungwana

No physical or financial power to act on something


December 21, 2022

ku ba jaka jaka

Uku cita ifintu bwangu bwangu


December 15, 2022

Laka

Bwino or fine fine


December 14, 2022

Laka

Bwino or fine fine


December 14, 2022

Munembe nembe

In site


December 13, 2022

Ifikokola filapena

Things that take long get disrupted.


December 9, 2022

Bundu

Typical ghetto act


November 26, 2022

yalishibikwa

I know


November 15, 2022

Iciyenga/bonanza

Li slay queen


November 10, 2022

Matako yobe

Misango ya best friend obe


November 10, 2022

Cinwa pofu/icipongwe

Kulandikisha


November 10, 2022

Mongoza

Balinaka babafwailafye

Mulanda
November 10, 2022

Mongoza

Balinaka babafwailafye

Mulanda
November 10, 2022

SHIBUKA IS WRITTEN BY YOU

Define a Word/Phrase